อยุธยา วธ.หนุนวัฒนธรรมประเพณีการแสดงตีกลองรำมะนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา วธ.หนุนวัฒนธรรมประเพณีการแสดงตีกลองรำมะนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการชุมชนคุณธรรม การอนุรักษ์กลองรำมะนา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในมิติวัฒนธรรม  ส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีการแสดงตีกลองรำมะนา  และส่งเสริมการสร้างเครือค่ายชุมชนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน

        เวลา 13.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2563  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกลองรำมะนา  ตามโครงการชุมชนคุณธรรม การอนุรักษ์กลองรำมะนา คณะกรรมการมัสยิดและชุมชนคุณธรรมบ้านภูเขาทอง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในมิติวัฒนธรรม ส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีการแสดงตีกลองรำมะนา ส่งเสริมการสร้างเครือค่ายชุมชนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน โดยมีนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ  ฮัจยีมูฮำหมัดกอวี  ศรีสมาน   อิหม่ามประจำมัสยิดอาลียิดดารอยน์  ประธานจัดงาน  กล่าวรายงาน  ณ  มัสยิดอาลียิดดารอยน์  ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา

        สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณ  พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา  เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน  พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง  นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สส.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ตัวแทนศาสนาพุทธ  พร้อมด้วยประชาชนชาวไทยมุสลิม  ในพื้นที่ตำบลภูเขาทองและใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในมิติวัฒนธรรม ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแสดงตีกลองรำมะนา ส่งเสริมการสร้างเครือค่ายชุมชนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน

          ฮัจยีมูฮำหมัดกอวี  ศรีสมาน  กล่าวว่า  การจัดงานในครั้งนี้มีแนวคิดในการนำกลองรำมะนา  มาเป็นกิจกรรมหลักในการสื่อสารหลักคำสอน เพื่อให้ทุกคนยึดมั่นในคุณธรรม โดยจะมีกิจกรรมแข่งขันตีกลองรำมานะ  ตีกลองรวม  ประกวดกลองรำมะนาสวยงาม  การจัดนิทรรศการความเป็นมาของชุมชนบ้านภูเขาทองและประวัติความเป็นมาของกลองรำมะนา  เพื่อเป็นการสรรเสริญองค์อัลลอฮ์ และศาสดามูฮัมหมัด สอดแทรกคำสอนเป็นคติสอนใจให้มีความยึดมั่นคุณธรรมต่อไป

 

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-04-01 ] คณะสงฆ์อยุธยา เมตตาธรรมปล่อยขบวนคาราวานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1,000 ชุด....


- วันที่[2020-03-18 ] อยุธยา วธ.หนุนวัฒนธรรมประเพณีการแสดงตีกลองรำมะนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว....


- วันที่[2020-03-05 ] อยุธยาฮือฮาวัดดังประกอบพิธีฝังลูกนิมิต พลังศรัทธาสั่งจองมีดตัดหวายฝีมือลุงยง ปราชญ์ชาวบ้านแหล่งตีมีดอรัญญิก....


- วันที่[2019-11-21 ] พ่อเมืองอยุธยา ถือฤกษ์เบิกชัยประกอบพิธีบวงสรวงการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 ชั้น (หลังใหม่)....


- วันที่[2019-11-14 ] ทต.บางกระสั้น จุดประกายประกวดเทพีนางนพมาศผู้สูงอายุ คืนวันเพ็ญเดือน 12 ประเพณีลอยกระทงครึกครื้น....


- วันที่[2019-10-18 ] ทต.บางกระสั้น จัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงยิ่งใหญ่....


- วันที่[2019-10-14 ] พ่อเมืองอยุธยา พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมทำบุญออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ....


- วันที่[2019-07-18 ] บอสใหญ่ชินวัฒน์ จัดพิธีอุปสมบทจ่าอากาศเอกพลวัฒน์(บุตร) สู่ร่มกาสาวพัสตร์แบบโบราณอย่างยิ่งใหญ่....


- วันที่[2019-07-15 ] วัดหงษ์ บางปะหัน ฟื้นฟูพิธีไหว้ครูลิเกพื้นบ้าน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย....


- วันที่[2019-06-11 ] อยุธยา จัดแข่งขันเรือยาวประเพณีเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....


ดูข่าวทั้งหมด