อยุธยา วธ.หนุนวัฒนธรรมประเพณีการแสดงตีกลองรำมะนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา วธ.หนุนวัฒนธรรมประเพณีการแสดงตีกลองรำมะนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการชุมชนคุณธรรม การอนุรักษ์กลองรำมะนา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในมิติวัฒนธรรม  ส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีการแสดงตีกลองรำมะนา  และส่งเสริมการสร้างเครือค่ายชุมชนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน

        เวลา 13.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2563  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกลองรำมะนา  ตามโครงการชุมชนคุณธรรม การอนุรักษ์กลองรำมะนา คณะกรรมการมัสยิดและชุมชนคุณธรรมบ้านภูเขาทอง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในมิติวัฒนธรรม ส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีการแสดงตีกลองรำมะนา ส่งเสริมการสร้างเครือค่ายชุมชนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน โดยมีนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ  ฮัจยีมูฮำหมัดกอวี  ศรีสมาน   อิหม่ามประจำมัสยิดอาลียิดดารอยน์  ประธานจัดงาน  กล่าวรายงาน  ณ  มัสยิดอาลียิดดารอยน์  ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา

        สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณ  พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา  เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน  พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง  นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สส.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ตัวแทนศาสนาพุทธ  พร้อมด้วยประชาชนชาวไทยมุสลิม  ในพื้นที่ตำบลภูเขาทองและใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในมิติวัฒนธรรม ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแสดงตีกลองรำมะนา ส่งเสริมการสร้างเครือค่ายชุมชนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน

          ฮัจยีมูฮำหมัดกอวี  ศรีสมาน  กล่าวว่า  การจัดงานในครั้งนี้มีแนวคิดในการนำกลองรำมะนา  มาเป็นกิจกรรมหลักในการสื่อสารหลักคำสอน เพื่อให้ทุกคนยึดมั่นในคุณธรรม โดยจะมีกิจกรรมแข่งขันตีกลองรำมานะ  ตีกลองรวม  ประกวดกลองรำมะนาสวยงาม  การจัดนิทรรศการความเป็นมาของชุมชนบ้านภูเขาทองและประวัติความเป็นมาของกลองรำมะนา  เพื่อเป็นการสรรเสริญองค์อัลลอฮ์ และศาสดามูฮัมหมัด สอดแทรกคำสอนเป็นคติสอนใจให้มีความยึดมั่นคุณธรรมต่อไป

 

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-19 ] วธ.อยุธยา มอบกองทุนผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์วัดช่างทอง รวม 300,513 บาท....


- วันที่[2020-09-11 ] อยุธยา แต่งไทยชมปราสาทนครหลวง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโว ส่งเสริมการท่องเที่ยว หนุนเศรษฐกิจชุมชน....


- วันที่[2020-09-02 ] อยุธยา อบต.บ้านโพ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งไทย-รามัญ....


- วันที่[2020-08-25 ] วธ.อยุธยา ประกอบพิธีบวงสรวงเครื่องสูง เครื่องเกียรติยศสำหรับใช้ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานและพิธีเจริญพระพุทธมนต์....


- วันที่[2020-08-04 ] ศูนย์คุณธรรม ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่า 84 หน่วยงาน จัดงานสมัชชาคุณธรรม ชูแนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” เพื่อยกระดับการเป็นจังหวัดคุณธรรม....


- วันที่[2020-07-27 ] อยุธยา จับมือททท.จัดงานบุญสืบสานประเพณี วิถีวัดพุทไธศวรรย์ ห่มผ้าพระธาตุ (พระปรางค์) ศรัทธาในพุทธานุภาพ....


- วันที่[2020-07-05 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรอาหรคาวหวน เจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา....


- วันที่[2020-07-03 ] ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคมเมืองกรุงเก่า ระดมกึ๋นขับเคลื่อนเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา....


- วันที่[2020-06-29 ] วธ.อยุธยา หนุนเทศก์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-29 ] อยุธยา บวงสรวงทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


ดูข่าวทั้งหมด