อบต.หันตรา จัดวันผู้สูงอายุอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

แชร์ผ่าน facebook

อบต.หันตรา จัดวันผู้สูงอายุอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

อบต.หันตรา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมหันตรา และชมรมผู้สูงอายุหันตรา จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย “สืบสานประเพณีไทย ให้ความห่วงใยผู้สูงอายุ”

        เวลา 17.00 น. วันที่ 14  เม.ย. 62  นายอดิศักดิ์  บุญรอด  นายก อบต.หันตรา  จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  กิจกรรมผู้สูงอายุ และประเพณีสงกรานต์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย “สืบสานประเพณีไทย ให้ความห่วงใยผู้สูงอายุ” โดยมี พ.อ.ประหยัด  เทพแจ่มใจ ประธานสภา อบต.หันตรา นางศุลีพร บุญรอด นายเอกชัย พัฒฉิม ปลัด อบต.  นายเชาวลิตร  ระย้า  รองปลัด อบต.  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา (ส.อบต.) ผู้นำชุมชน กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมในพิธีฯ วันผู้สูงอายุประเพณีสงกรานต์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย “สืบสานประเพณีไทย ให้ความห่วงใยผู้สูงอายุ” ภายในงานจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ  การละเล่น ประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ การแต่งกายผู้สูงอายุส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การแสดงออกผู้สูงอายุ หมู่ละ 2 คน ทอดผ้าป่าสามัคคี รำวงย้อนยุค มอบรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น ฯลฯ ณ บริเวณลานวัดหันตรา ด้านหน้า อบต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

        นายอดิศักดิ์  บุญรอด  นายก อบต.หันตรา  กล่าวว่า  ประเพณีสงกรานต์  ถือเป็นประเพณีอันดีงามมาช้านาน และเป็นสิ่งที่นิยมกระทำกันมาก็คือ การรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่  ผู้สูงอายุ  อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย และตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และกำหนดให้วันที่ 14 เมษายน  เป็นวันครอบครัว อีกทั้งช่วงระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน เป็นวันปีใหม่ของไทย “ประเพณีสงกรานต์”  ซึ่งการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และประเพณีสงกรานต์  เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย อยากให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ เรื่องสุขภาพที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ให้ได้รับการฟื้นฟู  อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานให้เป็นประเพณีที่ดีงาม  เพื่อให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  ตำบลได้มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดความรักความผูกพันของคนในชุมชน  อันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติบ้านเมืองตลอดไป

       เวลา 18.00 น. นายบดินทร์ เกษมศานติ์  นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา  ประธานเปิดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย “สืบสานประเพณีไทย ให้ความห่วงใยผู้สูงอายุ” โดยมี นายอดิศักดิ์  บุญรอด นายก อบต.หันตรา พ.อ.ประหยัด  เทพแจ่มใจ  ประธานสภา อบต.หันตรา นางศุลีพร  บุญรอด  นายเอกชัย  พัฒฉิม  ปลัด อบต. นายเชาวลิตร  ระย้า  รองปลัด อบต.  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา (ส.อบต.)  ให้การต้อนรับ  พร้อมให้เกียรติรำวงย้อนยุค สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  ณ บริเวณลานวัดหันตรา  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-05 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรอาหรคาวหวน เจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา....


- วันที่[2020-07-03 ] ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคมเมืองกรุงเก่า ระดมกึ๋นขับเคลื่อนเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา....


- วันที่[2020-06-29 ] วธ.อยุธยา หนุนเทศก์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-29 ] อยุธยา บวงสรวงทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-24 ] ครอบครัวพัทธศรี ทำบุญบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ให้กับคุณแม่ทองชุบ พัทธศรี....


- วันที่[2020-06-09 ] อยุธยา ตระกูลสิริช่วยชู ประกอบพิธีลอยอังคารบรรพบุรุษ ส่งดวงวิญญาณไปสู่สรวงสวรรค์ภพภูมิที่ดี....


- วันที่[2020-05-26 ] พมจ.อยุธยา ห่วงใยไม่ทิ้งกัน มอบอาหารให้แก่ประชาชนสู้ภัยวิกฤตโควิด-19 จำนวน 200 ราย....


- วันที่[2020-05-20 ] อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา เตรียมเปิดเมืองมรดกโลกให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และชื่นชมอีกครั้งหลังได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้....


- วันที่[2020-05-13 ] วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมตตาธรรมประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จพร้อมรับประทาน แจกจ่ายประชาชนสู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-04-14 ] อยุธยา คณะสงฆ์วัดต้นสะตือ เมตตาธรรมมอบข้าวสารน้ำมันพืชช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤติแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด