กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ร่วมชุมชน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น “กวนข้าวทิพย์”

แชร์ผ่าน facebook

โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ร่วมชุมชน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น “กวนข้าวทิพย์”

      โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์ นำโดย นายมาโนทย์ พงษ์พาลี ผู้จัดการฯ นำพนักงาน ร่วมกับ ชาวชุมชนบ้านหนองหลัว และใกล้เคียง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา และ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ในโอกาสใกล้ถึงวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญทางพุทธศาสนา โดยมีกิจกรรมการร่วมฉลองกุฏิหลังใหม่ และการร่วมประเพณี “กวนข้าวทิพย์” โดยมีผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และพนักงานโรงไฟฟ้าหนองแซง ร่วมกวนข้าวทิพย์ เพื่อทำบุญใน วันวิสาขบูชา  อันเป็นประเพณีประจำปี

      พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมา  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหมู่ของชาวพุทธทั่วไป เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และเหตุการณ์ที่นางสุชาดา  ได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้า  ก่อนที่จะตรัสรู้ ๑ วัน โดยถือว่ามีผลานิสงฆ์มาก ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม

    ข้าวทิพย์มธุปายาสนี้เชื่อกันว่า เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทำและผู้บริโภค สมควรจะเซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้บริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรคาพยาธิ ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคล และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน  จึงได้ร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำในทุกปีต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2018-10-16 ] อยุธยา จัดแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงมหรสพแห่งกรุงศรี....


- วันที่[2018-08-14 ] ทน.กรุงเก่า หล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเทิดพระเกียรติ....


- วันที่[2018-08-14 ] อยุธยา เตรียมจัดเทศกาลหุ่นอยุธยานานาชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว....


- วันที่[2018-08-14 ] กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ร่วมชุมชน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น “กวนข้าวทิพย์”....


- วันที่[2018-05-30 ] พุทธศาสนิกชนหลั่งไหล ร่วมห่มผ้าองค์พระเจดีย์ชัยมงคล วันวิสาขบูชา....


- วันที่[2018-08-14 ] ปธ.ชินวัฒน์ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธรูป สงกรานต์ปีใหม่ไทย....


- วันที่[2018-03-29 ] สงกรานต์กรุงเก่า เล่นน้ำกับช้าง แต่งกายชุดไทยอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย....


- วันที่[2018-03-23 ] วัดหงษ์ จัดเทศน์มหาชาติมหากุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย....


- วันที่[2018-03-20 ] พ่อเมืองอยุธยา แต่งชุดไทยท่านขุนหมื่นโชว์ตำน้ำพริกปลาหวานกินกับมะม่วงตามรอยการะเกด....


- วันที่[2017-12-03 ] นอภ.ท่าเรือ เรียกประชุมหัวหน้าส่วนนำร่องพร้อมใจใส่เสื้อผ้าไทยทุกวันศุกร์....


ดูข่าวทั้งหมด