วัดหงษ์ จัดเทศน์มหาชาติมหากุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

แชร์ผ่าน facebook

วัดหงษ์  จัดเทศน์มหาชาติมหากุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับ วัดหงษ์  ภาครัฐ  ภาคเอกชนในพื้นที่  สภาวัฒนธรรมอำเภอบางปะหัน  จัดเทศน์มหาชาติมหากุศลเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

           เวลา 11.30 น. วันที่ 23 มี.ค. 61 พระครูเกษมวัฒนาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดหงษ์ ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์  นายเรวัต  ประสงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส  จัดเทศน์มหาชาติมหากุศลเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 2 เมษายน 61 เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  โดยมี นายจารุภัทร์  ธีฆัมพร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานฯ  พร้อมด้วย นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอบางปะหัน นายวรชันย์  หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอนันต์  หาญพาณิชย์  เจ้าของกิจการโรงสีข้าวบ้านขล้อ คุณสมจิตต์ - คุณกิมลี้  สุขมะโน  เจ้าของกิจการบ้านทรงไทยสุขมะโน  พ่อค้า  ประชาชน ร่วมถวายกัณฑ์เทศน์  13 กัณฑ์เทศน์  ณ  ศาลาการเปรียญวัดหงษ์  ต.หันสัง  อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา

          นายจารุภัทร์  ธีฆัมพร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  เนื่องด้วยในวันที่  2 เมษายน 2561  ที่จะมาถึงนี้  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ วัดหงษ์ ภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ สภาวัฒนธรรมอำเภอบางปะหัน จัดเทศน์มหาชาติมหากุศลเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ  เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-19 ] วธ.อยุธยา มอบกองทุนผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์วัดช่างทอง รวม 300,513 บาท....


- วันที่[2020-09-11 ] อยุธยา แต่งไทยชมปราสาทนครหลวง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโว ส่งเสริมการท่องเที่ยว หนุนเศรษฐกิจชุมชน....


- วันที่[2020-09-02 ] อยุธยา อบต.บ้านโพ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งไทย-รามัญ....


- วันที่[2020-08-25 ] วธ.อยุธยา ประกอบพิธีบวงสรวงเครื่องสูง เครื่องเกียรติยศสำหรับใช้ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานและพิธีเจริญพระพุทธมนต์....


- วันที่[2020-08-04 ] ศูนย์คุณธรรม ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่า 84 หน่วยงาน จัดงานสมัชชาคุณธรรม ชูแนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” เพื่อยกระดับการเป็นจังหวัดคุณธรรม....


- วันที่[2020-07-27 ] อยุธยา จับมือททท.จัดงานบุญสืบสานประเพณี วิถีวัดพุทไธศวรรย์ ห่มผ้าพระธาตุ (พระปรางค์) ศรัทธาในพุทธานุภาพ....


- วันที่[2020-07-05 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรอาหรคาวหวน เจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา....


- วันที่[2020-07-03 ] ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคมเมืองกรุงเก่า ระดมกึ๋นขับเคลื่อนเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา....


- วันที่[2020-06-29 ] วธ.อยุธยา หนุนเทศก์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-29 ] อยุธยา บวงสรวงทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


ดูข่าวทั้งหมด