วัดหงษ์ จัดเทศน์มหาชาติมหากุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

แชร์ผ่าน facebook

วัดหงษ์  จัดเทศน์มหาชาติมหากุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับ วัดหงษ์  ภาครัฐ  ภาคเอกชนในพื้นที่  สภาวัฒนธรรมอำเภอบางปะหัน  จัดเทศน์มหาชาติมหากุศลเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

           เวลา 11.30 น. วันที่ 23 มี.ค. 61 พระครูเกษมวัฒนาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดหงษ์ ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์  นายเรวัต  ประสงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส  จัดเทศน์มหาชาติมหากุศลเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 2 เมษายน 61 เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  โดยมี นายจารุภัทร์  ธีฆัมพร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานฯ  พร้อมด้วย นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอบางปะหัน นายวรชันย์  หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอนันต์  หาญพาณิชย์  เจ้าของกิจการโรงสีข้าวบ้านขล้อ คุณสมจิตต์ - คุณกิมลี้  สุขมะโน  เจ้าของกิจการบ้านทรงไทยสุขมะโน  พ่อค้า  ประชาชน ร่วมถวายกัณฑ์เทศน์  13 กัณฑ์เทศน์  ณ  ศาลาการเปรียญวัดหงษ์  ต.หันสัง  อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา

          นายจารุภัทร์  ธีฆัมพร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  เนื่องด้วยในวันที่  2 เมษายน 2561  ที่จะมาถึงนี้  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ วัดหงษ์ ภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ สภาวัฒนธรรมอำเภอบางปะหัน จัดเทศน์มหาชาติมหากุศลเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ  เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-02-18 ] พ่อเมืองอยุธยา ต้อนรับต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากรัฐบาลศรีลังกาอย่างสมพระเกียรติ....


- วันที่[2019-02-12 ] อยุธยา หนุนยุทธศาสตร์การเป็นประธานอาเซียนของไทยเชิงสัญลักษณ์....


- วันที่[2019-02-05 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อวยพรปีใหม่ “เฮง เฮง เฮง ตรุษจีนปีหมูทอง”....


- วันที่[2019-01-27 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค จัดเต็มเทศกาลตรุษจีนฉลองปีหมูทอง....


- วันที่[2018-06-21 ] อยุธยา เตรียมจัดเทศกาลหุ่นอยุธยานานาชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว....


- วันที่[2018-06-05 ] กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ร่วมชุมชน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น “กวนข้าวทิพย์”....


- วันที่[2018-05-30 ] พุทธศาสนิกชนหลั่งไหล ร่วมห่มผ้าองค์พระเจดีย์ชัยมงคล วันวิสาขบูชา....


- วันที่[2018-04-24 ] ปธ.ชินวัฒน์ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธรูป สงกรานต์ปีใหม่ไทย....


- วันที่[2018-03-29 ] สงกรานต์กรุงเก่า เล่นน้ำกับช้าง แต่งกายชุดไทยอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย....


- วันที่[2018-03-23 ] วัดหงษ์ จัดเทศน์มหาชาติมหากุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย....


ดูข่าวทั้งหมด