โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์(Gulf) ร่วมกับชุมชน สืบสานประเพณีท้องถิ่น

แชร์ผ่าน facebook

โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์(Gulf) ร่วมกับชุมชน สืบสานประเพณีท้องถิ่น

ประเพณีวัฒนธรรมชุมชน เป็นคุณค่าทางสังคมที่บรรพชนในแต่ละท้องถิ่นได้สืบสานต่อกันมา หรือ กล่าวได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม การมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ และกระบวนการจัดการทางสังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเกิดความรักสามัคคี ในท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อการอยู่ร่วมกัน สรรสร้างความมั่นคง การพัฒนาชุมชนให้เจริญรุ่งเรื่อง

           โรงไฟฟ้าหนองแซง นำโดย นายมาโนทย์ พงษ์พาลี  ผู้จัดการโรงไฟฟ้าหนองแซง และนายสุวัฒน์  ขุนอินทร์  ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่นของชาวชุมชน และได้ฟื้นฟู ดูแลศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ และร่วมจัดงานบูชาบวงสรวงเป็นประจำทุกปี เป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ และความรักความสามัคคีของคนในชุมชนท้องถิ่น ตามวิถีประชาของประชาชน ให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข และความร่วมมือของคนในพื้นที่ทุกภาคส่วน ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

           ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหนองแซง  เขตอำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา และอำเภอหนองแซง  จ.สระบุรี  ซึ่งมีการจัด “พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อบุญมาก  เจ้าแม่บุญมี แม่ศรีสาคร”  ทำกันในวันพุธแรก ของเดือนหก เป็นพิธีที่สืบทอดกันมาช้านาน หลายชั่วอายุคน โดยมีความเชื่อว่าเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองลูกหลานในชุมชน แต่ละปีชาวบ้านในชุมชนหนองหลัวและใกล้เคียง จะจัดงานขึ้น ประกอบด้วยภาคเช้า งานทำบุญกลางบ้าน รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และบ่ายบวงสรวงไหว้ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ กิจกรรมหลักได้แก่  การนำอาหารคาว-หวาน หัวหมู เหล้า ยา มาถวาย และปั้นหุ่นชาย หญิง หลากหลายวัย ด้วยดินเหนียวและตกแต่งด้วยผ้าสีสันต่างๆ บนตัวหุ่น พร้อมใส่กระทงที่บรรจุด้วย พริก หอม กระเทียม มาทำพิธีจุดธูปบูชากับผืนธรณี

           พิธีสำคัญคือการมีร่างทรง เจ้าพ่อ เจ้าแม่ มาร่ายรำ มนต์เพลงเสียงแคน ว่ากันว่าเป็นดนตรีที่เป็นที่นิยมชมชอบของเจ้าพ่อ ปีไหนมีพิณแคนมาบรรเลงสด เจ้าพ่อถูกใจ เมื่อเจ้าพ่อ -เจ้าแม่ ประทับอยู่ในร่างทรง ก็จะดื่มสุรา ยาสูบและร่ายรำ บางช่วงเปลี่ยนจังหวะ ก็จะมีชาวชุมชนคลานเข้าไป เพื่อขอให้ร่างทรงเจ้าพ่อทำนายทายทักเรื่องต่างๆ เช่น ชีวิตความเป็นอยู่ การทำมาหากิน ประกอบอาชีพ  การเล่าเรียนศึกษาของลูกหลาน ฯลฯ ให้แนวคิดการดำรงตน การทำมาหากิน ตามทำนองครองธรรม เป็นต้น

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2018-06-21 ] อยุธยา เตรียมจัดเทศกาลหุ่นอยุธยานานาชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว....


- วันที่[2018-06-05 ] กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ร่วมชุมชน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น “กวนข้าวทิพย์”....


- วันที่[2018-05-30 ] พุทธศาสนิกชนหลั่งไหล ร่วมห่มผ้าองค์พระเจดีย์ชัยมงคล วันวิสาขบูชา....


- วันที่[2018-04-24 ] ปธ.ชินวัฒน์ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธรูป สงกรานต์ปีใหม่ไทย....


- วันที่[2018-03-29 ] สงกรานต์กรุงเก่า เล่นน้ำกับช้าง แต่งกายชุดไทยอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย....


- วันที่[2018-03-23 ] วัดหงษ์ จัดเทศน์มหาชาติมหากุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย....


- วันที่[2018-03-20 ] พ่อเมืองอยุธยา แต่งชุดไทยท่านขุนหมื่นโชว์ตำน้ำพริกปลาหวานกินกับมะม่วงตามรอยการะเกด....


- วันที่[2017-12-03 ] นอภ.ท่าเรือ เรียกประชุมหัวหน้าส่วนนำร่องพร้อมใจใส่เสื้อผ้าไทยทุกวันศุกร์....


- วันที่[2017-11-13 ] วัดหงษ์รับกฐินพระราชทาน กฐินสามัคคี ผ้าป่าสามัคคี....


- วันที่[2017-11-02 ] วังช้างอยุธยา นำช้างแสนรู้ลอยกระทงอนุรักษ์สืบสานประเพณี....


ดูข่าวทั้งหมด