โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์(Gulf) ร่วมกับชุมชน สืบสานประเพณีท้องถิ่น

แชร์ผ่าน facebook

โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์(Gulf) ร่วมกับชุมชน สืบสานประเพณีท้องถิ่น

ประเพณีวัฒนธรรมชุมชน เป็นคุณค่าทางสังคมที่บรรพชนในแต่ละท้องถิ่นได้สืบสานต่อกันมา หรือ กล่าวได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม การมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ และกระบวนการจัดการทางสังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเกิดความรักสามัคคี ในท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อการอยู่ร่วมกัน สรรสร้างความมั่นคง การพัฒนาชุมชนให้เจริญรุ่งเรื่อง

           โรงไฟฟ้าหนองแซง นำโดย นายมาโนทย์ พงษ์พาลี  ผู้จัดการโรงไฟฟ้าหนองแซง และนายสุวัฒน์  ขุนอินทร์  ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่นของชาวชุมชน และได้ฟื้นฟู ดูแลศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ และร่วมจัดงานบูชาบวงสรวงเป็นประจำทุกปี เป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ และความรักความสามัคคีของคนในชุมชนท้องถิ่น ตามวิถีประชาของประชาชน ให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข และความร่วมมือของคนในพื้นที่ทุกภาคส่วน ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

           ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหนองแซง  เขตอำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา และอำเภอหนองแซง  จ.สระบุรี  ซึ่งมีการจัด “พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อบุญมาก  เจ้าแม่บุญมี แม่ศรีสาคร”  ทำกันในวันพุธแรก ของเดือนหก เป็นพิธีที่สืบทอดกันมาช้านาน หลายชั่วอายุคน โดยมีความเชื่อว่าเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองลูกหลานในชุมชน แต่ละปีชาวบ้านในชุมชนหนองหลัวและใกล้เคียง จะจัดงานขึ้น ประกอบด้วยภาคเช้า งานทำบุญกลางบ้าน รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และบ่ายบวงสรวงไหว้ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ กิจกรรมหลักได้แก่  การนำอาหารคาว-หวาน หัวหมู เหล้า ยา มาถวาย และปั้นหุ่นชาย หญิง หลากหลายวัย ด้วยดินเหนียวและตกแต่งด้วยผ้าสีสันต่างๆ บนตัวหุ่น พร้อมใส่กระทงที่บรรจุด้วย พริก หอม กระเทียม มาทำพิธีจุดธูปบูชากับผืนธรณี

           พิธีสำคัญคือการมีร่างทรง เจ้าพ่อ เจ้าแม่ มาร่ายรำ มนต์เพลงเสียงแคน ว่ากันว่าเป็นดนตรีที่เป็นที่นิยมชมชอบของเจ้าพ่อ ปีไหนมีพิณแคนมาบรรเลงสด เจ้าพ่อถูกใจ เมื่อเจ้าพ่อ -เจ้าแม่ ประทับอยู่ในร่างทรง ก็จะดื่มสุรา ยาสูบและร่ายรำ บางช่วงเปลี่ยนจังหวะ ก็จะมีชาวชุมชนคลานเข้าไป เพื่อขอให้ร่างทรงเจ้าพ่อทำนายทายทักเรื่องต่างๆ เช่น ชีวิตความเป็นอยู่ การทำมาหากิน ประกอบอาชีพ  การเล่าเรียนศึกษาของลูกหลาน ฯลฯ ให้แนวคิดการดำรงตน การทำมาหากิน ตามทำนองครองธรรม เป็นต้น

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-05 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรอาหรคาวหวน เจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา....


- วันที่[2020-07-03 ] ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคมเมืองกรุงเก่า ระดมกึ๋นขับเคลื่อนเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา....


- วันที่[2020-06-29 ] วธ.อยุธยา หนุนเทศก์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-29 ] อยุธยา บวงสรวงทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-24 ] ครอบครัวพัทธศรี ทำบุญบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ให้กับคุณแม่ทองชุบ พัทธศรี....


- วันที่[2020-06-09 ] อยุธยา ตระกูลสิริช่วยชู ประกอบพิธีลอยอังคารบรรพบุรุษ ส่งดวงวิญญาณไปสู่สรวงสวรรค์ภพภูมิที่ดี....


- วันที่[2020-05-26 ] พมจ.อยุธยา ห่วงใยไม่ทิ้งกัน มอบอาหารให้แก่ประชาชนสู้ภัยวิกฤตโควิด-19 จำนวน 200 ราย....


- วันที่[2020-05-20 ] อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา เตรียมเปิดเมืองมรดกโลกให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และชื่นชมอีกครั้งหลังได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้....


- วันที่[2020-05-13 ] วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมตตาธรรมประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จพร้อมรับประทาน แจกจ่ายประชาชนสู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-04-14 ] อยุธยา คณะสงฆ์วัดต้นสะตือ เมตตาธรรมมอบข้าวสารน้ำมันพืชช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤติแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด