ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

แชร์ผ่าน facebook

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์  จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว “สูงวัยสูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย สู่ประชารัฐ” เพื่อระลึกในบุญคุณของผู้สูงอายุ และกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว

           เวลา 10.00 น. วันที่  12 เม.ย. 60 นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และงานวันครอบครัว  ประจำปี 2560 พร้อมกับมอบรางวัล ผู้สูงอายุดีเด่น และมอบวุฒิบัตร แก่นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุวาสนะเวศม์  ชมการแสดงของนักเรียนผู้สูงอายุ  อบต.พยอม  โดยมี นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล  นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา  นายวิชญพร  ไชยรัตนะ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ นางกันตา  ดีเติม  ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์  นายพิรุณ  วิมลอักษร  นายอำเภอนครหลวง  นายจักรี  บุญธรรม  นายก อบต.บ่อโพง  ข้าราชการ  ภาคเอกชน  ผู้สูงอายุ  กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย  อาทิ  ถ่ายทองภูมิปัญญา  สร้างงาน  สร้างอาชีพ ของผู้สูงอายุในศูนย์ฯ วาสนะเวศม์ และผู้สูงอายุ  จากอำเภอต่าง ๆ มาร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาในงานครั้งนี้อีกด้วย  ณ อาคารเอนกประสงค์  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์  ต.บ่อโพง  อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา

           นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  พ่อเมืองอยุธยา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น  กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรและมอบของขวัญให้แก่ตัวแทนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ เพื่อเป็นการคารวะขอพรผู้สูงอายุ และสำนึกในพระคุณของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความอบอุ่นและเข้มแข็งให้แก่สังคมครอบครัวมีความสุขยิ่งๆขึ้น  นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันรดน้ำขอพรจาก นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  พ่อเมืองอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรรีอยุธยา เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว บรรยากาศอบอุ่นแบบไทย ๆ  ท่ามกลางอากาศร้อนระอุเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทย

           นางกันตา  ดีเติม  ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์  กล่าวว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ได้กำหนดให้  วันที่ 13 เมษายน  ของทุกปี  เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และในวันที่ 14 เมษายน  ของทุกปี  เป็นวันแห่งครอบครัว  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์  จึงได้จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวขึ้น เพื่อระลึกในบุญคุณของผู้สูงอายุ และกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และยังเป็นการระดมความคิด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ซึ่งเป็นการประมวลประสบการณ์ด้านครอบครัวของบุคคล  หน่วยงาน  องค์กร  ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาครอบครัว  เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์  ตามนโยบายฯ แผนงาน  ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอีกด้วย

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2018-06-21 ] อยุธยา เตรียมจัดเทศกาลหุ่นอยุธยานานาชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว....


- วันที่[2018-06-05 ] กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ร่วมชุมชน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น “กวนข้าวทิพย์”....


- วันที่[2018-05-30 ] พุทธศาสนิกชนหลั่งไหล ร่วมห่มผ้าองค์พระเจดีย์ชัยมงคล วันวิสาขบูชา....


- วันที่[2018-04-24 ] ปธ.ชินวัฒน์ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธรูป สงกรานต์ปีใหม่ไทย....


- วันที่[2018-03-29 ] สงกรานต์กรุงเก่า เล่นน้ำกับช้าง แต่งกายชุดไทยอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย....


- วันที่[2018-03-23 ] วัดหงษ์ จัดเทศน์มหาชาติมหากุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย....


- วันที่[2018-03-20 ] พ่อเมืองอยุธยา แต่งชุดไทยท่านขุนหมื่นโชว์ตำน้ำพริกปลาหวานกินกับมะม่วงตามรอยการะเกด....


- วันที่[2017-12-03 ] นอภ.ท่าเรือ เรียกประชุมหัวหน้าส่วนนำร่องพร้อมใจใส่เสื้อผ้าไทยทุกวันศุกร์....


- วันที่[2017-11-13 ] วัดหงษ์รับกฐินพระราชทาน กฐินสามัคคี ผ้าป่าสามัคคี....


- วันที่[2017-11-02 ] วังช้างอยุธยา นำช้างแสนรู้ลอยกระทงอนุรักษ์สืบสานประเพณี....


ดูข่าวทั้งหมด