พช.อยุธยา ถวายผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ

แชร์ผ่าน facebook

พช.อยุธยา  ถวายผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท  ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ

พัฒนาชุมชนอยุธยา  จัดถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท

           เวลา 10.30 น.  วันที่ 3 เม.ย. 60  พระเมธีวราภรณ์   รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานฝ่ายสงฆ์  ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ประธานฝ่ายฆารวาส  ถวายผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล  นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวปราณี  ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดฯ นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ส่วนราชการ  ข้าราชการพัฒนาชุมชน  ผู้นำกลุ่มองค์กรประชาชน  ร่วมถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับการสนับสนุนบริจาคเงินสมทบกองทุนจากส่วนราชการ บริษัทฯ ห้างร้าน องค์กรเอกชน ประชาชน  กองทุนผ้าป่าฯ  จำนวน 204,429 บาท  ณ  หอประชุมสงฆ์  วัดพนัญเชิงวรวิหาร  จ.พระนครศรีอยุธยา

           นางสาวปราณี  ภารังกูล  พัฒนาการจังหวัดฯ  กล่าวว่า  กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมการพัฒนาชุมชน  ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น  เมื่อปี พ.ศ.2522  เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก  เพื่อให้เด็กชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง  ต่อมาในปี พ.ศ. 2536  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้นพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และกองทุนได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการทอดผ้าป่า ในวันที่ 1 เมษายน  ของทุกปี

           นางสาวปราณี  ภารังกูล  กล่าวอีกว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์  ตั้งแต่ปี 2536  ปัจจุบันมีเงินกองทุน  จำนวน 1,647,974.16 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบหกสตางค์) และการดำเนินการที่ผ่านมา ใช้เงินกองทุนจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการเด็ก ในวันเด็กแห่งชาติ  ปี 60 จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ซื่อตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน  จำนวน  724,080.37 บาท

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-05 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรอาหรคาวหวน เจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา....


- วันที่[2020-07-03 ] ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคมเมืองกรุงเก่า ระดมกึ๋นขับเคลื่อนเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา....


- วันที่[2020-06-29 ] วธ.อยุธยา หนุนเทศก์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-29 ] อยุธยา บวงสรวงทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-24 ] ครอบครัวพัทธศรี ทำบุญบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ให้กับคุณแม่ทองชุบ พัทธศรี....


- วันที่[2020-06-09 ] อยุธยา ตระกูลสิริช่วยชู ประกอบพิธีลอยอังคารบรรพบุรุษ ส่งดวงวิญญาณไปสู่สรวงสวรรค์ภพภูมิที่ดี....


- วันที่[2020-05-26 ] พมจ.อยุธยา ห่วงใยไม่ทิ้งกัน มอบอาหารให้แก่ประชาชนสู้ภัยวิกฤตโควิด-19 จำนวน 200 ราย....


- วันที่[2020-05-20 ] อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา เตรียมเปิดเมืองมรดกโลกให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และชื่นชมอีกครั้งหลังได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้....


- วันที่[2020-05-13 ] วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมตตาธรรมประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จพร้อมรับประทาน แจกจ่ายประชาชนสู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-04-14 ] อยุธยา คณะสงฆ์วัดต้นสะตือ เมตตาธรรมมอบข้าวสารน้ำมันพืชช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤติแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด