สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบพัดพัฒนา โล่ ย่าม และเกียรติบัตร วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

แชร์ผ่าน facebook

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  มอบพัดพัฒนา โล่ ย่าม และเกียรติบัตร วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  เปิดงานนิทรรศการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  มอบพัด โล่  ย่าม และเกียรติบัตรวัดพัฒนาตัวอย่าง

           เวลา 14.00 น. วันที่ 6 ต.ค.59 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  ระยะที่ 3  โดยมี พระมหาเถระ  เจ้าคณะพระสังฆาธิการ  คณะสงฆ์  ส่วนราชการ สถานศึกษา  และประชาชน ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทำให้มีผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ  และพบว่า ประชาชนและเยาวชน ให้ความสนใจ ใส่ใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก โดยเฉพาะในระยะที่ 3 เป็นการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนถาวร และบังเกิดเป็นวิถีชาวพุทธของประชาชนคนไทย  ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยใช้กิจกรรมและโครงการต่างๆ  ขับเคลื่อน เช่น  โครงการให้ทุกวัด  จัดทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรม ทุกวันธรรมสวนะ  โครงการจัดส่งพระสงฆ์สอนหลักศีล 5 ในโรงเรียน   อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  ระยะที่ 3  จะเป็นที่ประจักษ์แก่คณะสงฆ์และประชาชนมากยิ่งขึ้น

           เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มอบพัด โล่ ย่าม และเกียรติบัตร ให้กับวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น  33 วัด วัดพัฒนาตัวอย่าง   46 วัด และอุทยานการศึกษาในวัด  51 วัด รวม 130 วัดอีกด้วย โดยมีนายฉัตรชัย  ชูเชื้อ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ประธานฝ่ายฆารวาส  คณะสงฆ์  ส่วนราชการ สถานศึกษา  และประชาชน  ร่วมในพิธีฯ

           นายฉัตรชัย ชูเชื้อ  กล่าวว่า  วัดเป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งของสังคม ทำหน้าที่หล่อหลอมและยกระดับจิตใจของคนในสังคมให้สูงขึ้น โดยอบรมสั่งสอน ขัดเกลาในด้านศีลธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชน โดยเฉพาะเจ้าอาวาส เป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญในภารกิจดังกล่าว  มหาเถรสมาคมและรัฐบาล จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาวัดเพื่อสร้างความรู้สึกแก่ชุมชนในท้องถิ่นนั้นว่า วัดเป็นของตนเพื่อให้เกิดความรู้สึกหวงแหน รักและช่วยกันดูแลรักษา จัดสภาพวัดให้มีความพร้อม สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ให้เป็นไปตามหลัก บวร คือ บ้าน วัด และราชการ เพื่อทำให้ประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะพระสงฆ์ ซึ่งเป็นแกนสำคัญ ในการหล่อหลอม ปลูกฝัง และพัฒนาวัด ให้มีลักษณะที่พึงประสงค์  4  ประการ คือ สะอาด สงบ สว่าง และ สร้างความสุขให้กับคนในสังคม

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-05 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรอาหรคาวหวน เจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา....


- วันที่[2020-07-03 ] ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคมเมืองกรุงเก่า ระดมกึ๋นขับเคลื่อนเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา....


- วันที่[2020-06-29 ] วธ.อยุธยา หนุนเทศก์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-29 ] อยุธยา บวงสรวงทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-24 ] ครอบครัวพัทธศรี ทำบุญบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ให้กับคุณแม่ทองชุบ พัทธศรี....


- วันที่[2020-06-09 ] อยุธยา ตระกูลสิริช่วยชู ประกอบพิธีลอยอังคารบรรพบุรุษ ส่งดวงวิญญาณไปสู่สรวงสวรรค์ภพภูมิที่ดี....


- วันที่[2020-05-26 ] พมจ.อยุธยา ห่วงใยไม่ทิ้งกัน มอบอาหารให้แก่ประชาชนสู้ภัยวิกฤตโควิด-19 จำนวน 200 ราย....


- วันที่[2020-05-20 ] อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา เตรียมเปิดเมืองมรดกโลกให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และชื่นชมอีกครั้งหลังได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้....


- วันที่[2020-05-13 ] วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมตตาธรรมประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จพร้อมรับประทาน แจกจ่ายประชาชนสู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-04-14 ] อยุธยา คณะสงฆ์วัดต้นสะตือ เมตตาธรรมมอบข้าวสารน้ำมันพืชช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤติแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด