วธ.กรุงเก่าจัดงานย้อนรอยอดีตกรุงศรีอยุธยา กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว

แชร์ผ่าน facebook

วธ.กรุงเก่าจัดงานย้อนรอยอดีตกรุงศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน “ย้อนรอยวิถีชีวิตอโยธยา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมฉลองวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี   ตลอดจนการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558  เวลา 19.00 น. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิด “งานย้อนรอยวิถีชีวิตอโยธยา” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และประชาสัมพันธ์เชิงรุก และบูรณาการกับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในวันที่ 2 เมษายน 2558  และเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย และงานเฉลิมฉลองวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 1893 กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางของประเทศสยามสืบต่อยาวนานถึง 417 ปี โดยมี ดร.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ  นางรชตภร  โตดิลกเวชช์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  รองผู้ว่าฯ นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าฯ นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล  นายก อบจ.  นางสาวอัจฉรา  อ่อนจันทร์  วัฒนธรรมจังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมในพิธีฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 เมษายน 2558 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           นางสาวอัจฉรา  อ่อนจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  งาน “ย้อนรอยวิถีชีวิตอโยธยา”  กรุงศรีอยุธยาเป็นอดีตราชธานีของไทยนานถึง  417 ปี โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างราชธานี เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 1893 บนพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงล้อมรอบด้วยแม่น้ำ เคยเป็นนครท่าเรือเดินทะเล ชื่อ อโยธยา หรือ อโยธยาศรีรามเทพนคร ก่อนถูกขนานนามว่า กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา ซึ่งภายหลังเรียกว่า กรุงศรีอยุธยา มีพระมหากษัตริย์ปกครองติดต่อกันมารวม 33 พระองค์ และได้สิ้นสุดลงไปใน พ.ศ. 2310  อยุธยาเป็นที่ลุ่ม ไม่มีภูเขา มีแม่น้ำสายใหญ่คือ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลมาบรรจบกันในลักษณะล้อมรอบเมือง ตัวจังหวัดเป็นเกาะที่มีบ้านเรือนปลูกเรียงรายหนาแน่นตามสองข้างฝั่งแม่น้ำ เกิดสังคมชาวน้ำขึ้นพร้อมไปกับวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม เมื่อถึงหน้าน้ำจะมีการเล่นเพลงเรือเป็นที่สนุกสนาน เมื่อเสร็จหน้านาก็มีการทอดกฐิน ลอยกระทง งานรื่นเริงต่าง ๆ ของชาวบ้าน พิธีกรรมเหล่านี้สะท้อนวิถีชีวิตของชาวอยุธยาที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติแม่น้ำลำคลองอย่างเหนียวแน่น

           นางสาวอัจฉรา  อ่อนจันทร์  กล่าวอีกว่า  ก­ารจัดงานย้อนรอยวิถีชีวิตอโยธยา  ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของพระนครศรีอยุธยา  กลับมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในวันที่ 2 เมษายน 2558  และเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย  และเป็นการเฉลิมฉลองวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 1893 กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางของประเทศสยามสืบต่อยาวนานถึง 417 ปี

            สำหรับด้านกิจกรรม ประกอบด้วย การจำลองวิถีชีวิตของชาวพระนครศรีอยุธยาในอดีต โดยการจำลองบรรยากาศตลาดย้อนยุคโบราณ ตลาดบก ร้านค้าจัดทำเป็นซุ้มไม้ไผ่ ตลาดน้ำ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงประเพณีทางน้ำ ระนาดเอกของขุนอิน ลิเกชื่อดัง มหกรรมดนตรีไทย รวมทั้งการแสดงนาฏกรรมริมฝั่งน้ำ การแสดงวรรณคดีเรื่องเยี่ยมในสมัยอยุธยา  และการแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวน์ “อโยธยา กษัตริยานุสรณ์” นอกจากนี้ในแต่ละวันยังมีการเสวนาทางวิชาการเพื่อให้ความรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา อีกมากมาย  และในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในวันที่ 2 เมษายน 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมลงนามถวายพระพรอีกด้วย

 

 

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-03 ] ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคมเมืองกรุงเก่า ระดมกึ๋นขับเคลื่อนเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา....


- วันที่[2020-06-29 ] วธ.อยุธยา หนุนเทศก์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-29 ] อยุธยา บวงสรวงทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-24 ] ครอบครัวพัทธศรี ทำบุญบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ให้กับคุณแม่ทองชุบ พัทธศรี....


- วันที่[2020-06-09 ] อยุธยา ตระกูลสิริช่วยชู ประกอบพิธีลอยอังคารบรรพบุรุษ ส่งดวงวิญญาณไปสู่สรวงสวรรค์ภพภูมิที่ดี....


- วันที่[2020-05-26 ] พมจ.อยุธยา ห่วงใยไม่ทิ้งกัน มอบอาหารให้แก่ประชาชนสู้ภัยวิกฤตโควิด-19 จำนวน 200 ราย....


- วันที่[2020-05-20 ] อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา เตรียมเปิดเมืองมรดกโลกให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และชื่นชมอีกครั้งหลังได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้....


- วันที่[2020-05-13 ] วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมตตาธรรมประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จพร้อมรับประทาน แจกจ่ายประชาชนสู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-04-14 ] อยุธยา คณะสงฆ์วัดต้นสะตือ เมตตาธรรมมอบข้าวสารน้ำมันพืชช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤติแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-04-09 ] เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน เมตตาธรรมรวมน้ำใจสู้ภัยโควิด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.อยุธยา....


ดูข่าวทั้งหมด