อยุธยา อบต.บ้านโพ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งไทย-รามัญ

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา อบต.บ้านโพ  อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งไทย-รามัญ

อยุธยาเมืองกรุงเก่า  อำเภอบางปะอิน ร่วมกับวัดทองบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ  ทำบุญตักบาตรน้ำผึ้งไทย-รามัญ อนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสาน เผยแผ่ถ่ายทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายมอญ ในชุมชนบ้านเสากระโดง

          เวลา 07.30 น. วันพุธที่ 2 กันยายน 2563  นายวัชระ  กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานในประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ไทย – รามัญ ประจำปี 2563  โดยมี นายรัตนะ  พันธุ์สวัสดิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้าง กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชนและประชาชนตำบลขนอนหลวง เข้าร่วมในประเพณีดังกล่าว  ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแผ่ และถ่ายทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายมอญ ในชุมชนบ้านเสากระโดง  ซึ่งเชื่อว่าการถวายน้ำผึ้ง หรือตักบาตรน้ำผึ้งของชาวไทย – รามัญ จะได้รับอานิสงค์มาก เนื่องจากพระสงค์ไม่สามารถจัดหามาเองได้  โดยจะจัดขึ้นตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี  ณ วัดทองบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-19 ] วธ.อยุธยา มอบกองทุนผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์วัดช่างทอง รวม 300,513 บาท....


- วันที่[2020-09-11 ] อยุธยา แต่งไทยชมปราสาทนครหลวง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโว ส่งเสริมการท่องเที่ยว หนุนเศรษฐกิจชุมชน....


- วันที่[2020-09-02 ] อยุธยา อบต.บ้านโพ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งไทย-รามัญ....


- วันที่[2020-08-25 ] วธ.อยุธยา ประกอบพิธีบวงสรวงเครื่องสูง เครื่องเกียรติยศสำหรับใช้ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานและพิธีเจริญพระพุทธมนต์....


- วันที่[2020-08-04 ] ศูนย์คุณธรรม ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่า 84 หน่วยงาน จัดงานสมัชชาคุณธรรม ชูแนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” เพื่อยกระดับการเป็นจังหวัดคุณธรรม....


- วันที่[2020-07-27 ] อยุธยา จับมือททท.จัดงานบุญสืบสานประเพณี วิถีวัดพุทไธศวรรย์ ห่มผ้าพระธาตุ (พระปรางค์) ศรัทธาในพุทธานุภาพ....


- วันที่[2020-07-05 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรอาหรคาวหวน เจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา....


- วันที่[2020-07-03 ] ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคมเมืองกรุงเก่า ระดมกึ๋นขับเคลื่อนเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา....


- วันที่[2020-06-29 ] วธ.อยุธยา หนุนเทศก์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-29 ] อยุธยา บวงสรวงทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


ดูข่าวทั้งหมด