ศูนย์คุณธรรม ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่า 84 หน่วยงาน จัดงานสมัชชาคุณธรรม ชูแนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” เพื่อยกระดับการเป็นจังหวัดคุณธรรม

แชร์ผ่าน facebook

ศูนย์คุณธรรม ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่า 84 หน่วยงาน จัดงานสมัชชาคุณธรรม ชูแนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” เพื่อยกระดับการเป็นจังหวัดคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรเครือข่ายทางสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผนึกกำลังจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด "ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม" เพื่อยกระดับการเป็นจังหวัดคุณธรรม

          เวลา 09.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดให้มีการลงนามและประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากองค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนกว่า  84 หน่วยงาน นำโดย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัด  ดร.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ  นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล  นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา  หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล/องค์กรต้นแบบ จำนวน  17  บุคคล/องค์กร  เพื่อยกระดับการเป็นจังหวัดคุณธรรม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด "ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม" เพื่อยกระดับการเป็นจังหวัดคุณธรรม โดยรูปแบบการจัดงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นงานด้านวิชาการ  อาทิ การบรรยายพิเศษ "การสร้างระบบนิเวศน์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรม" โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) การอภิปราย เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน และส่วนที่ 2 เป็นงานนิทรรศการแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่าย (ตลาดนัดคุณธรรม) จำนวนกว่า 23 บูธ และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม ได้จัดงานสมัชชาตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจคัดกรอง การจัดเว้นระยะห่าง และถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้รับชม Live Facebook ทาง Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-19 ] วธ.อยุธยา มอบกองทุนผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์วัดช่างทอง รวม 300,513 บาท....


- วันที่[2020-09-11 ] อยุธยา แต่งไทยชมปราสาทนครหลวง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโว ส่งเสริมการท่องเที่ยว หนุนเศรษฐกิจชุมชน....


- วันที่[2020-09-02 ] อยุธยา อบต.บ้านโพ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งไทย-รามัญ....


- วันที่[2020-08-25 ] วธ.อยุธยา ประกอบพิธีบวงสรวงเครื่องสูง เครื่องเกียรติยศสำหรับใช้ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานและพิธีเจริญพระพุทธมนต์....


- วันที่[2020-08-04 ] ศูนย์คุณธรรม ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่า 84 หน่วยงาน จัดงานสมัชชาคุณธรรม ชูแนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” เพื่อยกระดับการเป็นจังหวัดคุณธรรม....


- วันที่[2020-07-27 ] อยุธยา จับมือททท.จัดงานบุญสืบสานประเพณี วิถีวัดพุทไธศวรรย์ ห่มผ้าพระธาตุ (พระปรางค์) ศรัทธาในพุทธานุภาพ....


- วันที่[2020-07-05 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรอาหรคาวหวน เจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา....


- วันที่[2020-07-03 ] ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคมเมืองกรุงเก่า ระดมกึ๋นขับเคลื่อนเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา....


- วันที่[2020-06-29 ] วธ.อยุธยา หนุนเทศก์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-29 ] อยุธยา บวงสรวงทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


ดูข่าวทั้งหมด