ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคมเมืองกรุงเก่า ระดมกึ๋นขับเคลื่อนเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แชร์ผ่าน facebook

ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคมเมืองกรุงเก่า ระดมกึ๋นขับเคลื่อนเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม  ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  องค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขับเคลื่อนจังหวัดนำไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกขององค์กร ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม

      เวลา 09.00 น. วันที่ 2 ก.ค. 63  นางสาวนุชนาถ  ประทีปธีรานันต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานเปิดประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดคุณธรรม และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมี นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ  นางจุรีพร  ขันตี  วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายยงจิรายุ  อุปเสน  ผู้จัดการสำนักส่งเสริม และขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม  องค์กรเครือข่ายทางสังคม  9 เครือข่าย  ร่วมประชุมยกร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม นำไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกขององค์กร ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีกลุ่มเครือข่ายทางสังคม  เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน  ณ  ห้องดาวดึงส์  โรงแรมวรบุรี อยุธยา  รีสอร์ทแอนด์สปา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า การขับเคลื่อนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดคุณธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนบนพื้นฐานความสุขและขยายผลสู่ความยั่งยืน โดยปีที่ 1 ดำเนินการภายใต้การวางแผนโครงสร้าง ปีที่ 2 นำสู่การขับเคลื่อนปฏิบัติ/ขับเคลื่อน และปีที่ 3 ขยายผลสู่การเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้  ด้าน นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภายใต้การดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อาทิ ตู้ปันสุข โรงทาน และการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยการประชุมในครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นของเครือข่ายต่อร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นข้อตกลง/แนวทาง และนำไปปรับใช้สู่การปฏิบัติ โดยได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐและเครือข่ายหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ เครือข่ายศาสนา เครือข่ายภาคการศึกษา เด็ก และเยาวชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายประชาสังคม เครือข่ายองค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายการเกษตร เข้าร่วม 69 หน่วยงาน จำนวนกว่า 100 คน

        สำหรับการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-08-04 ] ศูนย์คุณธรรม ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่า 84 หน่วยงาน จัดงานสมัชชาคุณธรรม ชูแนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” เพื่อยกระดับการเป็นจังหวัดคุณธรรม....


- วันที่[2020-07-27 ] อยุธยา จับมือททท.จัดงานบุญสืบสานประเพณี วิถีวัดพุทไธศวรรย์ ห่มผ้าพระธาตุ (พระปรางค์) ศรัทธาในพุทธานุภาพ....


- วันที่[2020-07-05 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรอาหรคาวหวน เจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา....


- วันที่[2020-07-03 ] ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคมเมืองกรุงเก่า ระดมกึ๋นขับเคลื่อนเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา....


- วันที่[2020-06-29 ] วธ.อยุธยา หนุนเทศก์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-29 ] อยุธยา บวงสรวงทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-24 ] ครอบครัวพัทธศรี ทำบุญบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ให้กับคุณแม่ทองชุบ พัทธศรี....


- วันที่[2020-06-09 ] อยุธยา ตระกูลสิริช่วยชู ประกอบพิธีลอยอังคารบรรพบุรุษ ส่งดวงวิญญาณไปสู่สรวงสวรรค์ภพภูมิที่ดี....


- วันที่[2020-05-26 ] พมจ.อยุธยา ห่วงใยไม่ทิ้งกัน มอบอาหารให้แก่ประชาชนสู้ภัยวิกฤตโควิด-19 จำนวน 200 ราย....


- วันที่[2020-05-20 ] อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา เตรียมเปิดเมืองมรดกโลกให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และชื่นชมอีกครั้งหลังได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้....


ดูข่าวทั้งหมด