สังคมตระเวนเมืองสังคมหน้า 4

แชร์ผ่าน facebook

สังคมตระเวนเมืองสังคมหน้า  4 เม.ย. 58

           หนังสือพิมพ์ “สยามโพลล์” ซื่อตรง มั่นคง เที่ยงธรรม”  “ปีที่ 12” หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชาวอยุธยา เครือข่ายหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคกลาง-ภาคตะวันออก นำเสนอข่าวสารยึดมั่นในอุดมการณ์ ความคิดที่แตกต่าง ไม่เลือกข้างเลือกสี ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก แบ่งฝ่าย  เทิดทูลสถาบัน ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันอันสูงสุดของชาติไทย เข้มข้นทุกเรื่องราว ทันคนทันข่าว ทันต่อเหตุการณ์ ***** เคียงคู่กับมหาชน ยืนหยัดรับใช้สังคมไทยด้วยจิตสำนึกแห่งความเป็นสื่อกลาง ระบบออฟเซต 4 สี เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายองค์กรต่างๆ ภาคประชาสังคม  ชุมชน หมู่บ้าน ***** นำเสนอข่าวสาร การเมือง การเมืองท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาชญากรรม ฯลฯ เพียบพร้อมทีมงาน นักเขียน – นักข่าว ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตระเวนสรรหาข่าวสารความเคลื่อนไหวรอบทิศทั่วไทย ก้าวล้ำนำยุคการสื่อสารไร้พรมแดน สามารถติดตามอ่านข่าวสารได้ทางเว็บไซด์ (www.siampollnews.com) ***** นำเสนอต่อผู้อ่านฯ เป็นประจำทุกๆ ช่วงกลางเดือน ดั่งเช่นเคยไม่มีเปลี่ยน “ชมคนที่ควรชม ข่มคนที่ควรข่ม” สายน้ำสามารถเปลี่ยนใจปลา  เงินตราสามารถเปลี่ยนใจคน  ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น ***** สงกรานต์ปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ปีนี้  ตรงกับวันอังคารที่ 14 เมษายน  ส่วนวันจันทรคติ คือ วันอังคาร แรม 11 ค่ำ  เดือน 5 ปีมะแม เวลา 14 นาฬิกา 14 วินาที  นางสงกรานต์  ทรงนามว่า “รากษสเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา  ภักษาหารโลหิต  พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล  พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู  นั่งมาเหนือหลังวราหะ (หมู) เป็นพาหะ ***** โหราจารย์โบราณ  ทำนายทายทักไว้ว่า  โจรผู้ร้ายจะชุกชุม จะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยร้ายแรง  ผลหมากรากไม้จะเสียหายและราคาแพง  น้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์เกินเหตุ  อาจจะมีน้ำมากกว่าปกติจนกลายเป็นปีน้ำท่วม  อากาศจะแปรปรวนเกิดพายุ  จะเกิดเหตุการณ์ไล่ล่าในบ้านเมือง  ทหารนักรบ  นักอุตสาหกรรม  จะนำมาซึ่งทั้งความเจริญและความยุ่งยากให้กับประเทศ  ปัญหาเรื่องคุณธรรม  ศาสนา  กฎหมาย  การศึกษา  จะเป็นเรื่องที่สร้างความไม่สงบสุขให้กับประเทศ  แต่ด้วยมันสมองการพูดจาการสื่อสาร  จะสามารถนำพาประเทศให้พ้นภัยได้  ประสา “ส.ป่าสัก”  อ่านคำทำนายแล้วใจคอไม่ค่อยดี สงกรานต์ปีนี้มีทีท่าว่าจะดุ สมกับชื่อนางสงกรานต์ “นางรากษสเทวี” ฮับ.. ***** น่าสนใจผลการศึกษาเรื่อง  แนวทางการปฏิรูปการกระจายอำนาจ และการปกครองท้องถิ่น ของคณะกรรมิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น  สภาปฏิรูปแห่งชาติที่เสนอให้มีการจัดตั้ง “สภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ” เพื่อเป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบาย และบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  ขับเคลื่อนการกระจายอำนาจและส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจ  จัดระเบียบวินิจฉัยปัญหาออกมาตรกลาง ฯลฯ โดยมีสำนักงานของตนเองเป็นหน่วยธุรการรองรับภารกิจมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง  โดยให้สภาการปกครองท้องถิ่นฯ มีคณะกรรมการ 4 ชุด  ประกอบด้วย  คณะกรรมการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพิจารณาทรัพยากรและบริหารบุคคลท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนารายได้และการคลังท้องถิ่น เป็นต้น ค ***** สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ให้สภาการปกครองท้องถิ่นฯ เข้ามาทำหน้าที่แทนคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการดูแลกันเอง  ส่งเสริมกันเอง  เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระตามที่ควรจะเป็นครับ  ***** ในรายงานผลการศึกษาฉบับเดียวกันนี้  ยังชี้ถึงเรื่องการควบรวมองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กเข้าด้วยกันว่า  ในการดำเนินการจะต้องสามารถสนองตอบวัตถุประสงค์อย่างน้อย 3 ประการ  อาทิ  เพื่อจัดทำ-บริหารสาธารณะที่ดีกว่าเดิม  บรรลุมาตรฐานที่กำหนด  ประชาชนได้รับประโยชน์มีความพึงพอใจมากกว่าเดิม และองค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดีกว่าเดิม  ***** หันมามองทิศทางด้านการเมือง  ว่ากันว่าทิศทางการเมืองจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับ “รัฐธรรมนูญ” ฉบับใหม่ วันที่ 20-26 เมษายน 58 จะมีการเปิดสภาปฏิรูปแห่งชาติอภิปราย  ชำแหละกันอย่างแบบชนิดถึงพริกถึงขิง  โดยประเด็นหลักๆ อยู่ที่วิธีการเลือกตั้ง  ที่มาของนายกรัฐมนตรี  ที่มาและอำนาจของวุฒิสมาชิก และการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น  ***** สืบสานประเพณี  อภิชาติ โตดิลกเวชช์  พ่อเมืองอยุธยา พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครฯ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน "มหาสงกรานต์ สืบสานวิถีไทย" ประจำปี 2558 สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในสมัยโบราณ วันที่ 13 เมษายน 2558  ช่วงเช้าร่วมกันทำบุญเมือง ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  นิมนต์พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 987 รูป  ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นสิริมงคลในช่วงวันปีใหม่ไทย  ประชนชนร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กันแบบวิถีไทย รดน้ำกันอย่างสุภาพ จัดตลาดย้อนยุค กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน บริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ์ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ***** ปีไหนๆก็เหมือนเดิม  ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับ “เทศกาลสงกรานต์”  เทศกาลแห่งความสุขของคนไทยทั่วประเทศ  ที่กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียจากอุบัติเหตุมากสุด  หลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์  ระหว่างวันที่ 9-14 เมษายน รวม 6 วัน ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 2,915 ครั้ง  บาดเจ็บ 3,070 คน  และมีผู้เสียชีวิต 306 ราย โดยจังหวัดที่มีอุบัติเหตุสูงสุด คือสุรินทร์ 109 ครั้ง และพิษณุโลก แต่สุรินทร์มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากกว่า  คือเสียชีวิต 15 ราย และบาดเจ็บ 124 ราย  ***** วังช้างอยุธยา แลเพนียด  นำช้าง จำนวน 9 เชือก เพ้นท์สีตกแต่งและวาดลวดลายต่างๆ บริเวณลำตัวช้างอย่างสวยงาม  สร้างสีสันให้กับเทศกาลสงกรานต์กรุงเก่า  ออกมาร่วมเล่นสาดน้ำกับประชาชนและนักท่องเที่ยวสร้างสีสันคลายความร้อน  โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่งกายในชุดเสื้อลายดอกสดใสมาร่วมสาดน้ำกับช้างอย่างสนุกสนาน ซึ่งทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดรถน้ำบรรทุกน้ำมาเติมใส่ในถังน้ำรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่ออกมาเล่นสาดน้ำกัน  ที่บริเวณหน้าวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ***** งานบุญงานกุศลร่วมอนุโมทนาบุญ  คุณย่าทองชุบ  พัทธศรี - คุณตาอำไพ  ขำดี  (ประธาน) อุปสมบท  นายพรพิพัทธ (พัทธ)  พัทธศรี หลานชายหัวแก้วหัวแหวน  คุณเมธาวัฒน์  พัทธศรี (บิดา)  ประธานสภา อบต.สามบัญฑิต ก.อบต. ก.ธ.จ.  คุณอภิญญา  พัทธศรี (มารดา)  หน.กลุ่มงานการเงินและบัญชี สถจ.อย. อุปสมบทลูกชายสุดที่รัก  ทำขวัญนาค วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. 58 (ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6)  ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ 2 ต.สามบัญฑิต  อ.อุทัย เวลา18.00 น. เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) วันที่ 11 พ.ค. 58 (ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือน 6 ) นำนาคไปอุปสมบท  ณ พัทธสีมาวัดบ้านหีบ ต.สามบัญฑิต  อ.อุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยา  เชิญร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ สาธุ  สาธุ ***** ส.ป่าสัก